HỆ THỐNG ANDON ADSUN

  • Hệ thống quản lý sản ANDON ADSUN được định nghĩa là một hệ thống thiết bị và phần mềm chuyên dụng nhằm hỗ trợ cho việc quản lý sản xuất đạt hiệu quả tốt nhất trong quá trình sản xuất của nhà máy, công ty.
  • Hệ thống ANDON ADSUN này được thiết kế để kiểm soát chi tiết các sự kiện ở từng công đoạn quan trọng trong quá trình sản xuất. Hệ thống làm việc theo thời gian thực (realtime) có khả năng cảnh báo tức thời những sự cố gián đoạn quá trình sản xuất như: thiết bị có sự cố, thiếu nguyên vật liệu, bán thành phẩm, phát hiện lỗi trên sản phẩm. Những sự kiện này được kích hoạt tại những vị trí làm việc bởi nhân viên – công nhân trực tiếp tham gia sản xuất, …
  • Các sự cố được kích hoạt tại những vị trí làm việc bởi nhân viên – công nhân trực tiếp tham gia sản xuất thông qua nút nhấn hoặc remote cũng có thể được kích hoạt tự động từ thiết bị sản xuất. Các công nhân khi gặp sự cố sản xuất trên chuyền chỉ cần tác động nút nhấn hoặc remote thì sẽ có người tới hỗ trợ. Còn các nhân viên kỹ thuật, quản lý sản xuất – thông qua tín hiệu âm thanh, loại đèn báo sẽ biết được vị trí chính xác vị trí và công việc gì cần hỗ trợ.
  • Hiển thị thông tin sản xuất (chỉ tiêu, sản lượng hiện hành, sản phẫm lỗi…) của từng chuyền, bộ phận. Giúp bộ phận quản lý sẽ có những quyết định thích hợp.
  • Cập nhật giá trị thực (Actual) bằng: công nghệ nhận dạng ID (Barcode, QR Code), nút nhấn, remote hoặc cảm biến, …
  • Hệ thông dữ liệu tại server sẽ giúp nhà quản lý có những báo cáo thống kê chính xác như thời gian xảy ra sự cố, thời gian khắc phục sự cố, vị trí xảy ra sự cố, tổng sự cố và xuất dữ liệu báo cáo có thể truy xuất từ những máy vi tính mạng nội bộ, internet và trên ứng dụng của iOS hoặc Android trên điện thoại thông minh.
  • Có thể truy xuất dự liệu sang Exel hoặc PDF phục vụ việc lưu trữ.
    Kết nối truy xuất dữ liệu với hệ thống quản lý sản xuất của doanh nghiệp – ERPs, MRPs, … thông qua các API (Application Programming Interface) theo yêu cầu.

Thông tin tham khảo hệ thống ANDON ADSUN:
Hệ Andon không dây (Andon Adsun Wireless System)

Tham khảo ...